Dobrodružství Viléma Tella

Vilém Tell je bývalý žoldnéř, který by se teď rád v míru věnoval kovářskému řemeslu a také svému dospívajícímu synovi Matyášovi. To však platí jen do chvíle, kdy správce císařské provincie Gessler nařídí všem poddaným, aby se klaněli ...

stručný popis
Délka: 95 min

113 hlasů

Poslední komentáře

Vstup do diskuze